Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vluchtelingen....of asielbedriegers

Vluchtelingen....of asielbedriegers
Lokaal @ Vlaams Belang

Vluchtelingen....of asielbedriegers ?

Dat er zoveel “vluchtelingen” zijn komt door oorlogen gestart door het Westen, klimaatopwarming en corrupte regimes aangesteld door het Westen,enz….

Het is bon-ton van de politiek correcten om alle Europeanen, alle blanken en alle christenen (of die geacht worden dit te zijn) te beschuldigen van alles wat misloopt in de wereld.

Oorlog, hongersnood, droogte, overstromingen, corrupte regimes, criminaliteit,…alles is de schuld van het Westen dat hiervoor op zijn blote knieën boete moet doen onder de vorm van massa’s zogenaamde ontwikkelingshulp en de opname van miljoenen klaplopers en criminelen in Europa.

De multiculturele kerk gaat uit van een erfzonde waarmee alle Europeanen belast zijn en waarvoor zij al van jongsafaan boete voor moeten doen, hun hele leven lang.

Ook zijn er een aantal dogma’s waaraan niet getwijfeld mag worden, op straffe van uitsluiting op facebook, doodgezwegen worden in de media of alleen negatief behandeld worden, beschuldigd worden van alles wat slecht is,…..

Durf niet te twijfelen aan fair-trade en het nut van ontwikkelingshulp.

Ondertussen blijven de zogenaamde vluchtelingen maar toestromen in Europa.

Voor het overgrote deel (méér dan 80%) alleenstaande mannen, toevallig bijna allemaal in de dienstplichtige leeftijd.

Die enkele vrouwen en kinderen worden door de communistenmedia steevast in beeld gebracht om medelijden op te wekken.

Velen waarschijnlijk militaire deserteurs die hun volk en land in de steek gelaten hebben.

Anderen die te laf waren om voor hun volk en land te strijden.

Verder nog een hele hoop terroristen voor wie de grond in het Midden-Oosten te heet onder de voeten wordt en die hier hun islamitische heilige oorlog voort gaan zetten.

Beste bewijs zijn de paar échte christelijke vluchtelingen die hun islamitisch land ontvlucht zijn omdat christenen op de meest gruwelijke wijze gefolterd en vermoord worden, maar die nu teruggekeerd zijn naar hun land omdat het in Europa nog méér de verkeerde (lees: islamitische) kant opgaat !

Zij hadden dit na korte tijd goed begrepen, onze politieke leiders blijven blind, stom en doof hiervoor.

Toen zij Europa overspoelden viel op dat de meesten onder hen goed gekleed gingen, dikwijls in de allerlaatste nieuwe sportkledij, wel doorvoed én dikwijls met de allernieuwste modelletjes van i-phones en smartphones.

Regelmatig vallen hier verbinden weg of zijn die van slechte kwaliteit en is hier géén oorlog.

In de streken vanwaar zij vandaan komen is er oorlog en is alle infrastructuur kapotgeschoten, hoe kunnen zij dan in verbinding staan met hun thuisland ?

Om nog maar te zwijgen van die zovelen die al betrapt zijn dat zij naar het “oorlogsgebied” zijn teruggekeerd op familiebezoek.

Of IS beulen die herkend worden door hun vroegere slachtoffers !!

Hun “heilige oorlog” ztten zij ook op Europees gebied verder, denk maar aan de vele problemen met vechtpartijen in vluchtelingenopvangcentra en intimidatie van niet-moslims die soms gaan vluchten uit deze centra voor de terreur van moslims.

In deze centra of op opvangadressen in onze gemeenten valt hun walgelijke mentaliteit pas op.

Kuisen of hun woning onderhouden ? Neen, in hun cultuur is dat voor vrouwen.

Het eten in de opvangcentra is ook nooit goed: het moet eten zijn zoals in hun thuisland én van de beste kwaliteit.

Anders gooien zij het gewoon op straat, zoals we uit vele europese landen al gezien hebben.

En het is hen gewoon om geld te doen, om een luilekker leventje te leiden.

Hongerstaken om maandelijks 2500 euro te ontvangen, van wie of voor wat kan hen niet schelen.

De uitleg van linkse “werkers” dat europeanen die hun leven lang gewerkt hebben en belastingen betaald hebben, en dan amper 1200 euro per maand pensioen overhouden, kan deze lui niet overtuigen.

Ook aan vluchtelingencentra weerklinkt luider dan ooit de roep om geld om zogezegd te telefoneren en sigaretten te kopen, van wie dit moet komen is hun probleem niet.

En toen er één en ander aan uitkeringen veranderde tussen Zweden en Denemarken ontstond een grote stroom van vluchtelingen die de brug tussen de twee landen massaal overstaken omdat zij in het andere land meer konden ontvangen.

En ondertussen nemen de roven, diefstallen, verkrachtingen en moorden door deze zgn. “vluchtelingen” hand over hand toe.

Nu duiken er zelfs beelden op uit heel Europa waarin vluchtelingen in grote horden plunderend en vernielend door een Europese stad trekken, elke blanke op hun weg aanvallend.

Dikwijls hebben zij op hun phones de adressen van de OCMW’s van ons land staan, adressen van linkse hulporganisaties, de interessante wetten en regels (die Vlamingen dikwijls zelf niet eens kennen !), telefoonnummers van linkse advocaten….

De regeringen in Europa hebben maar één taak: Het beschermen van onze christelijke cultuur.

Niet voor anderen, maar voor onszelf; voor onze families, voor onze Vlaamse natie, voor onze landen en voor Europa.