Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Parkeeroverlast in de Borgerhoutse tuinwijk

Parkeeroverlast in de Borgerhoutse tuinwijk
Lokaal @ Vlaams Belang

Parkeeroverlast in de tuinwijk

Bewoners uit de tuinwijk maken melding van parkeeroverlast van lichte vrachtwagens (camionetten) in vooral de Griffier Schobbenslaan / Jagersstraat.

Deze overlast bestaat al enige tijd en het plaatsen van een bord “verboden te parkeren voor voertuigen van meer dan 3,5 ton” heeft weinig invloed gehad.

Een bewoner telde op een bepaald moment zelfs 21 lichte vrachtwagensd in deze straten !

Soms gebeurt het dat iemand zijn lichte vrachtwagen parkeert s’morgens, en er dan een fiets uithaalt om verder te rijden.

Patrouillerende agenten werden aangesproken maar zij kunnen wettelijk maar weinig doen.

Ook nu er betalend parkeren zal worden ingevoerd vanaf 1 april verwachten de bewoners weinig soelaas.

Zij vrezen dat de firma’s van wie deze lichte vrachtwagens afkomstig zijn, er niets zullen mee inzitten om een klein bedrag te betalen voor een hele dag parkeren en zo de plaatsen voor de buurtbewoners zullen blijven inpalmen.

De tuinwijk ligt dan ook in de goedkoopste zone om te parkeren.

Het ziet er naar uit dat in deze wijk het opzet om een groot deel van de parkeerplaatsen voor te behouden voor bewoners hier zijn doel gaat voorbijschieten.

Het grote probleem met lichte vrachtwagens is dat zij niet kunnen verboden worden ergens te parkeren op plaatsen voor gewone personenwagens.

Vele modellen worden ook gebruikt als personenwagen, het onderscheid is moeilijk te maken.

Een bewoner opperde het voorstel om de parking gelegen tegen de E313 gedeeltelijk voor te behouden voor lichte vrachtwagens.

Voorstel: De districtsraad vraagt het Antwerpse parkeerbedrijf om te onderzoeken hoe de overlast van geparkeerde lichte vrachtwagens kan opgelost / gekanaliseerd kan worden met bvb plaatsen waar deze voertuigen reglementair mogen geparkeerd worden.

Antwoord van schepen Van Houtven (SpA):

Lichte vrachtwagens werden vroeger enkel toegelaten te parkeren in bepaalde zones, tot oktober 2018 dit veranderde en zij bijna overal mogen parkeren.

Door hun grootte zijn deze geparkeerde voertuigen en bijkomend gevaar omdat zij het zicht van en op voetgangers en fietsers beperken.

Het is onbegonnen werk voor de politie om een onderscheid te maken tussen een lichte vracht en een gewoon voertuig, daarom maken zij géén onderscheid meer.

Maar we mogen ook niet vergeten dat ook kleine zelfstandigen veel gebruik maken van zo’n lichte vrachtauto.

Een aparte zone maken om deze voertuigen te parkeren heeft geen nut als er niet continu gecontroleerd wordt.

De politie vind deze problematiek geen prioriteit.

Er zal verder aangedrongen worden om de overlast weg te nemen.

Als het van Vlaams Belang Borgerhout afhangt is het laatste woord hierover zeker nog niet gezegd !