Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Turnhoutsepoort, toegang tot Antwerpen

Turnhoutsepoort, toegang tot Antwerpen
Lokaal @ Vlaams Belang

Turnhoutsepoort – toegangspoort tot Antwerpen

Een tijdje geleden is de hele zone rond de “Turnhoutsepoort” in Borgerhout grondig onder handen genomen en veranderd.

Heel wat wegen en kruispunten werden aangepast of grondig heraangelegd, ook de sporen van de trams en er kwam een onderdoorgang voor fietsers onder de op- en afrit van de E313.

Alleen met de afwerking van de grote werf gaat het blijkbaar mis.

Vorig jaar reeds werd de omgeving van de heraangelegde grote zone geteisterd door hoogopgeschoten onkruid dat welig tierde.

Ook richting de spoorwegberm waren er zones met hoogopgeschoten onkruid.

Richting van de Ring dan weer zat er maar weinig leven in de aangeplante struiken en bomen zodat ook hier welig onkruid groeide.

Het moet gezegd: het extreme warme en droge weer van 2018 en 2019 was nu ook niet bevorderlijk voor het juist aangeplante groen.

Maar ook dit jaar is de situatie duidelijk niet verbeterd.

Vooral rond de rijwegen schiet het onkruid weer op tot nu al meer dan een halve meter hoog.

(NVDR: Op het moment van indienen was dit reeds 1 meter).

Richting de spoorwegbermen valt het totnutoe nog mee maar voor hoelang ?

Ook de aanplant richting Ring kan een opschoning gebruiken.

We mogen niet vergeten dat deze zone één van de toegangspoorten naar Antwerpen is en in feite een verwelkomend visitekaartje zou moeten zijn.

In de “Toelichting bij artikelen delegatie bevoegdheden stad-districten” lezen we onder de hoofding “Groen” het volgende:

- Het district is bevoegd voor goedkeuring van:

* het budget en de uitvoering van plannen en budget voor parken, groenaanplantingen en begraafplaatsen:

- planten, herplanten en groenonderhoud van de groenaanplantingen en bomen op het lokaal publiek domein.

Daarom:

- Een eerste vraag die zich opdringt is wie er voor de groenvoorziening en onderhoud verantwoordelijk is voor deze zone.

Het Vlaamse gewest ? De stad Antwerpen ? Of toch het district Borgerhout ?

- De districtraad vraagt de districtsschepen voor groenvoorziening om de nodige stappen te zetten om de bewuste zone terug een visitekaartje voor Antwerpen te maken en te zorgen voor geregeld onderhoud.

Antwoord districtsschepen voor groen: De hele zone die heraangelegd is moest volgens het contract gedurende 3 jaar door de aannemer onderhouden worden maar dit is blijkbaar grondig mis gelopen.

Mensen van de groendienst zijn reeds gaan samenzitten met de aannemer om o.a. de dode bomen te vervangen.

Tevens is gevraagd om bepaalde delen opnieuw in te zaaien maar dit zou op problemen stoten daar dit op een gespecialiseerde manier moet gebeuren.

Tot 2021 is de groenzone de verantwoordelijkheid van de aannemer.

Wordt ongetwijfeld volgend jaar vervolgd !

Iemand uit de extreem-linkse fracties wist nog te melden dat dit onkruid toch een goede zaak was voor het milieu en de bijtjes en de vlinders.....

Die hebben volgens ons weinig baat bij distels en ander onkruid maar waarom ipv te proberen terug gras te zaaien geen wilde bloemenweide inzaaien ?

Geen onderhoud meer, een mooie bloemenpracht (zoals o.a. aan de Zwitserse apotheek en aan het rondpunt van de Berchemlei-Boelaerlei-Karel de Peterlaan) en een voedingsbron voor vlinders en bijen.

Als deze opmerking sloeg op de vlinderstruiken tegen de spoorwegberm: Om mooie en grote bloemen te verkrijgen dient deze struik ieder voorjaar grondig gesnoeid te worden ttz onderhouden worden !