Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Straatbeeld Griffier Schobbenslaan en parkeeroverlast

Straatbeeld Griffier Schobbenslaan en parkeeroverlast
Lokaal @ Vlaams Belang

Straatbeeld Griffier Schobbenslaan en parkeeroverlast

De Tuinwijk heeft blijkbaar niet alleen te kampen met de lawaaioverlast van de nabijgelegen E313 maar heeft al vele jaren te kampen met een nijpend tekort aan parkeerplaatsen en zodoende ook de nodige parkeeroverlast.

Enkele kleine ingrepen kunnen al verlichting brengen.

Zo zijn in de Griffier Schobbenslaan voor de huizen met nummer 8 en 10 en voor de huizen met nummer 12 en 14 schuine parkeerplaatsen zonder afbakening.

Op deze plaaten staan er momenteel meestal maar twee voertuigen.

Drie voertuigen kunnen er in principe parkeren maar dan dienen de buitenste voertuigen met hun wielen in de goot te staan en is het voorzichten zijn met de deuren om de andere geparkeerde voertuigen niet te beschadigen.

De bewoners parkeren zodoende dusdanig dat er maar twee voertuigen kunnen staan om hun eigen voertuig te beschermen.

Dit leidt dan weer soms tot dicussies met andere bewoners die parkeerplaats zoeken.

Maar vooral de voetpaden rondom het kruispunt van de Griffier Schobbenslaan – Weerstandlaan – Jagersstraat en Pieter de Smethstraat liggen er lamentabel bij, om niet te zeggen benenbrekend.

Vooral voor het huis nummer 2 in de Griffier Schobbenslaan liggen sommige stenen centimeters uitstekend.

Ook op de andere voetpaden in de omtrek liggen er de nodige “struikelstenen”.

Het is zonder meer duidelijk dat deze buurt een grondige opknapbeurt nodig heeft.

Daarom volgende vragen:

- Kan er zo spoedig mogelijk werk gemaakt worden van een grondige opknapbeurt van de voetpaden in de buurt van de Griffier Schobbenslaan ?

- Kunnen tegelijkertijd de parkeerplaatsen voor de nummers 8-10 en 12-14 een voetpadtegel breder gemaakt worden zodat 3 voertuigen er deftig kunnen parkeren ?