menu
Word Lid
Europadag met Gerolf Annemans - Borgerhout/ Berchem

Op zaterdag 22 april kwam Gerolf Annemans voor de afdelingen Borgerhout en Berchem een uiteenzetting geven over wat Europa werkelijk betekent in het leven van de bevolking.

Weinig goeds in alle geval....

Een verslag van deze spreekbeurt door Patrick VDL (Borgerhout) en foto's van Karin Moller (Berchem).

Na het genieten van een uitgebreid koffiekoeken-ontbijt werden een 50-tal geïnteresseerden verwelkomd door de voorzitter van de afdeling Berchem. Tijdens zijn inleiding werd het duidelijk dat we onze toekomst in eigen handen moeten nemen om onze eigen mensen een verzekerde welvaart te garanderen. Daarvoor heeft Vlaanderen een eigen beleid nodig om onze eigen accenten te kunnen leggen en zo te vermijden dat het belastinggeld naar onnodige (migratie, logge overheid, groene waanprojecten,…) zaken wordt gesluisd. Dan pas zal een gouden toekomst mogelijk worden. Met deze conclusie werd dan ook ons Europees parlementslid Gerolf Annemans ingeleid om zijn visie over een onafhankelijk Vlaanderen in Europa toe te lichten.

Gerolf wist ons te vertellen dat er momenteel 5 resoluties over het migratiepact (bekend als het Marrakeshpact) ter stemming voorliggen in het Europees Parlement (EP). We weten nog dat indertijd het Vlaams Belang inspanningen noch middelen had gespaard om dit pact te kelderen zodat de NVA (toen in de federale regering) dit niet zou goedkeuren. De Europese Unie (EU) wou een zo goed als open grenzen beleid invoeren en ook stimuleren dat de migranten over alle EU-landen zouden verspreid worden. NVA heeft toen gezien wat de reacties hierop waren in Vlaanderen en pakte toen een schrik dat dit op hen zou afstralen en heeft de regering dan verlaten. Desondanks keurde de regering Michel dit pact goed met als leugentje (ter verantwoording) dat dit voor ons land geen gevolgen zou hebben.

Wij werden toen verweten extreemrechts te zijn, maar dit zijn we niet want het enige wat gebeurd is dat de andere partijen allemaal naar links opgeschoven zijn. Wij zitten nog steeds in het midden van wat de mensen denken.

Momenteel zijn er in het EP al 125 leden die tegen het pact zijn. Vlaams Belang is niet tegen Europa, wel tegen deze EU, maar voor samenwerking waar dit voordelen biedt voor de Europese volkeren en dit op een vriendschappelijke manier maar waar iedereen zijn vrijheid behoudt en tegen een links beleid. Partijen die onze ideeën delen hebben in andere landen, o.m. in Frankrijke met de doorbraak van het Rassemblement National maar ook in Polen, Hongarije en Finland aangetoond dat het verzet tegen deze EU bij vele mensen de ogen hebben opengedaan.

Momenteel heeft het Vlaams Belang 3 zetels in het EP, evenveel als de NVA en dus een meerderheid aan Vlaamse kant. Ook voor de verkiezingen van 2024 hebben wij onze hand uitgestoken naar de NVA om ons niet te laten dicteren door de PS of de andere Franstaligen om onze toekomst in eigen handen te nemen. We zien dat het EP ons nog groene waanzin zal opleggen i.v.m. vervoer, woningen en andere zaken. Lidstaten die durven te protesteren, riskeren te worden afgedreigd, daarvoor dat we in de Europese Raad onze invloed maximaal moeten aanwenden om te vermijden dat er zaken door onze strot worden geduwd.

Met de verkiezingen van 2024 op komst staat het Vlaams Belang voor echte verandering. Wij beloven niet alleen, wij doen het ook.

Na deze uiteenzetting konden de aanwezigen nog verschillende vragen afvuren om de besproken onderwerpen nog verder uit te spitten. We mogen besluiten dat dit een geslaagde themadag was en Gerolf beloofde om zeker nog een terug te komen naar Borgerhout.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF